Välkommen till Fibertjänst Omsorg!

Digitala omsorgstjänster direkt i hemmet!

Snart är ni välkomna till Sveriges största utbud av tjänster inom e-hälsa! Våra omsorgsbehov förändras över tid men gemensamt för de allra flesta är att vi föredrar att få omsorgen direkt i hemmet. Framtidens tjänster gör detta möjligt.

Trygg i hemmet

Smarta lösningar skapar tid för den mänskliga vården och omsorgen hemma hos dig. Allt från fristående tjänster till kompletta trygghetssystem är snart tillgängliga genom vårt utbud. Dessa tjänster underlättar för vårdpersonal och frigör tid till kontakt mellan människor.

Anhörig

Många av oss har nära och kära som är i behov av omsorg i hemmet. Samtidigt är det ofta brist på tid och resurser i de offentliga verksamheterna. Genom oss kan du som Anhörig snart finna lösningar för flera av de vård och omsorgsbehov som just era nära och kära behöver.

Kommun

Vi erbjuder en möjlighet för kommuner och andra aktörer inom omsorgssektorn att på ett effektivt, kvalitativt, och enkelt sätt nå ut till de boende. Vårdtagare kan därigenom nyttja de vård och omsorgstjänster som behovet kräver och som nu finns mer lättillgängliga än någonsin.

Vilka är Fibertjänst?

Fibertjänst består av människor med bred och lång erfarenhet av telekom i allmänhet och fibertjänster i synnerhet. De senaste åren har satsningen på villafiber varit vårt fokus och vårt uppdrag har varit att identifiera, bearbeta och informera områden under fiberbyggnation tillsammans med Com Hem. Nu är det även dags för nästa steg – framtidens bredband och e-hälsa.