Vilka vi är?

2 oktober 2018

Pamica förvärvar majoriteten i Fibertjänst

Pamica 2 AB och medinvesterare har förvärvat Fibertjänst som arbetar med utveckling av tjänster i bredbandsnät. Fredrik Lerigon, som varit vd för Fibertjänst sedan 2015, kvarstår i denna roll. Transaktionen innebär ingen förändring för Fibertjänsts kunder eller leverantörer.

”Telekommarknaden befinner sig i en konsolideringsfas i samband med att den storskaliga utbyggnaden av fiber är i det närmaste färdig och erbjudanden inom mobiltelefoni, bredband, telefoni, och TV smälter samman. Nästa steg är tjänsteutveckling på befintliga infrastrukturer och där tror vi att Fibertjänst satsning inom omsorgssektorn är mycket spännande”, kommenterar Jan-Olof Svensson, vd för Pamica.

”Fibertjänst har idag en liten organisation med duktiga medarbetare som alla har lång erfarenhet av telekombranschen. I samband med att fiberutbyggnaden nu är i absoluta slutfasen så kommer vi att fokusera allt mer på framtidens tjänster, framförallt inom omsorgssektorn. Här tror vi att Pamica är en perfekt partner för oss”, kommenterar Fredrik Lerigon, vd för Fibertjänst.

Fibertjänst förvärvas från dess grundare och ledning. Säljarna av Fibertjänst ingår som ägare i det nya ägarbolaget.

Läs mer om bolagen på:
www.fibertjänst.se
www.pamica.se

Vi jobbar åt nationella nätägare (som t.ex. Com Hem) som vill bygga lokala och robusta fibernät med tjänster, åt privatpersoner och företag, som är i absolut toppklass. Vår verksamhet skall präglas av en kostnadseffektiv och prestigelös organisation som med moderna hjälpmedel, och utan avkall på kvalité och kundfokus, tillhandahåller fiberanslutningar med marknadens bästa utbud av tjänster.
Vi som drömde om att starta och bygga Fibertjänst är en grupp med landets kanske bredaste erfarenhet av telekom i allmänhet, och fibertjänster i synnerhet. Vi har tillsammans framgångsrikt verkat i ledande roller hos framsynta och stora telekombolag som exempelvis Com hem, Tele2, TeliaSonera, Zitius med flera. Vi har varit med om att göra mobiltelefonen till en produkt vars tjänster inte bara köps av företag utan finns i allas ägo. Vi har medverkat till att Tele2 blommat ut från en liten uppstickare till att bli ett utmanarbolag i absolut världsklass. Vi har varit med från grunden i att bygga 3G-nätet i Sverige. Vi har varit med om att bygga upp TeliaSoneras fibersatsning från ax till limpa. Vi älskar alla möligheter som telekom i allmänhet och fiber i synnerhet faktiskt har gjort tillgängliga för miljontals människor och företag i vårt avlånga land.
Med oss har vi en styrelsesammansättning och samarbetspartners av yppersta klass.
Vi är oerhört glada och stolta över Fibertjänst och kommer göra vårt absolut yttersta för att vårt bolag skall kunna verka för stor samhällsnytta till gagn för alla i vårt avlånga land.
Fiber är den infrastruktur som erbjuder bäst bredbandsprestanda såväl idag som imorgon. Fiber är driftsäkert, mindre känsligt för elektroniska störningar som exempelvis åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Med fiber är Dina möjligheter att njuta av framtidens bredbandstjänster säkrade.
Från och med den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR gälla. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) och skärper hur dina personuppgifter får behandlas. Dessutom kräver GDPR större öppenhet kring användning av personuppgifter. Det tycker vi är jättebra! Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter genom att klicka här.
Fibertjänst i Sverige AB har sin grund i att samhället behöver fiberinfrastruktur för att kunna utvecklas åt det håll som vi alla anser helt nödvändigt. Tillgång till Internet är avgörande för att kunna leva och verka i hela landet – för såväl gammal som ung. Fiber ger alla privatpersoner och företag möjligheten att kommunicera med omvärlden utan begränsningar eller restriktioner. Ingen av oss kan föreställa sig vilka tjänster vi kommer använda oss av i framtiden, men en sak är säker – En absolut förutsättning är ett kraftfullt och driftssäkert bredband med närapå oändlig kapacitet. Jämför man fiber med alternativen så inser man snabbt att ingen annan teknik kan erbjuda allt detta.

Vad vi gillar mest med fiber?

En värld av tjänster öppnar sig 100%
Oändlig kapacitet 100%
Tryggt, stabilt och framtidssäkert 100%
Hur kul som helst! 100%

Vi som jobbar på Fibertjänst

Fredrik Lerigon

VD

fredrik.lerigon@fibertjanst.se

Maltbryggning 75%
Musikintresse 32%
Fiberkompetens 100%

Anders Steen

Marknad

anders.steen@fibertjanst.se

Kundfokus i alla väder 100%
Chans till fotbollsproffs 15%
Monty Python Fan 85%

Carl-Magnus Greftén

Finans

carl-magnus.greften@fibertjanst.se

Kostnadskontroll 100%
Lederhosen 25%
Burgarfantast 91%

Karl Stolpe

Områdesansvarig

karl.stolpe@fibertjanst.se

Områdeskompetens 100%
Bryggkaffe 78%
Bäst i korpen 30%

Örjan Hägg

Områdesansvarig

orjan.hagg@fibertjanst.se

Fiberkoll 97%
Peking 100%
Fotbollsspel 10%

Therese Karlsson

Projektkoordinator

therese.karlsson@fibertjanst.se

Fiberfokus 100%
Curlingmorsa (till alla) 88%
Fotbollsointresse 98%

Anders Holmgren

Styrelseledamot

Ordning och reda 100%
Gitarrist 37%
Förståelse för bra böcker 80%

Tomas Franzén

Styrelseordförande

Kundfokus 100%
Fotbollsintresse 85%
Tid för fritid 15%